Řád provozování e-shopu - obchod pro každého

Obchodní podmínky pro obchodprokazdeho.cz pro majitele e-shopu, nevztahuje se na všechny firmy v aplikaci obchodprokazdeho.cz provozovaného společnosti  Boží obchod s.r.o., s provozovnou U Jaktařské brány 153/2, 746 01 Opava, IČ: 05308593 DIČ: CZ05308593. Telefon 776 180 686 nebo info@obchodprokazdeho.cz . Bankovní spojení 274998306/0300

1.podmínka mít patřičné živnostenské oprávnění vašeho podníkání
2.vystavit řádně paragon, vždy k zakoupenému zboží přidat doklad, a český návod

3.Povinosti a podmínky provozování E-shopu, které slouží jako obchodní podmínky provozování e-shopu - obchod pro každého. Pokud budou porušeny podmínky z níže uvedených kategoriích, je provozovatel oprávněn zablokovat e-shop nebo je část.

4.Řídíte se níže uvedenými podmínky a podmínky našich obchodních partnerů, kterými jsme vázani k provozování tohoto e-shopu

5.Členské karty - jsou autorským dílem tohoto portálu, a jejích šíření a využívaní je dostupné celé veřejnosti. Karty jsou zakázané duplikovat, nebo jinak zacházet než na co jsou určené. 

6. Obchodní podmínky pro zákazníky, prostudujte zde

 

 

1. Vymezení pojmů

 • 1.1 Obchod pro každého – produkt, který vytvořil provozovatel e-shopu Boží obchod s.r.o. za účelem globálního šíření prodejního systémů.
  1.2 Firma – právnická nebo fyzická osoba podnikající, která je zapsána v obchodním nebo v živnostenském rejstříku a není v insolvenčním řízení.
  1.3 Provozovatel portálu -  je Boží obchod  s. r. o. se sídlem  U Jaktařské brány 153/2, 746 01 Opava ,IČ: 05308593 DIČ: CZ05308593 
  1.4 Členská karta a partnerské firmy– vlastní sekce pro zákazníky kde vidí prezentaci a slevy obchodních partnerů 
  1.5 E-shop obchod pro každého - prodejní obchod na internetové adrese www.obchodprokazdeho.cz
  1.6 Cena – cenou se rozumí úplata za poskytnutí služeb a pronájem E-shopů, cena dle platného ceníku služeb pro firmy
  1.7 Obchodní podmínky – obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.
 • 1.8 OPK - zkrácený název obchod pro každého

 

2. Obecná ustanovení

2.1 Služba E-shop obchod pro každého slouží ke zprostředkování prodejních a provozování ekonomicky výhodného e-shopu. E-shop je propojen URL odkazem na vaších internetových stránkách. Je to velice ekonomicky a technický výhodný způsob, jak provozujete vlastní internetový obchod s minimálními náklady, bez technických znalostí a  odborníka. 

2.2 Vystavené zboží či služby na prodej jsou i veřejně dostupné pro všechny návštěvníky obchodprokazdeho.cz i e-shopu. Kde návštěvník nebo registrovaný uživatel může zakoupit. Uživatel (Zákazník) stiskne tlačítko ,,koupit´´ , potvrdí objednávku a prodejci (firmě) přijde  objednávka.

 

3. Práva a povinnosti společnosti nebo živnostníka

3.1 Při zakoupení e-shopu v zápětí registraci firmy na portále , firma souhlasí s obchodními podmínkami OPK a musí poskytnout řádné a pravdivé povinné údaje. 
3.2 Nesmí se zaregistrovat podnikatel bez živnostenského oprávnění nebo za účelem prodej nelegálního zboží
3.3 Potvrzenou objednávkou se firma zavazuje uhradit cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
3.4 Souhlasí se shromažďováním poskytnutých údajů.

3.5 Každý kdo provozuje e-shop - elektronické obchodování se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, který byl 1.ledna 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Důležité jsou v tomto zákoně paragrafy § 53 a § 53a (Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku) a § 612 až § 627 (Shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady).

4.1 Kontaktovat firmu v doplnění nebo ověření správnosti údajů.
4.2 Zavazuje se vytvořit a poskytnout službu plně funkční bez závad dle objednávky firmy až po zaplacení faktury vystavené provozovatelem portálu  Boží obchod s.r.o..
4.3 Neručí za kvalitu a stav zboží vystaveného na portále obchodprokazdeho.cz. Provozovatel portálu Boží obchod  s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel prodejního a výměnného obchodu nikoliv jako prodejce.

 

5.Povinosti a podmínky zboží

5.1 zde najdete seznam zakázaných položek, které jste povini dodržovat Zakázané položky vystavené ve vašem e-shopu

5.2 zboží, které prodáváte musí mít všechny licence a certifikáty 

 

6.Reklamace zboží zákazníkem

6.1 Jste povini dodržovat tento reklamační řád, který je zveřejněn na portále obchodprokazdeho.cz, dále jen

Reklamační řád a jeho povinosti.

 

7.Doprava

7.1 Obchodní podmínky dopravy jsou shodné s obchodními podmínkami dopravce PPL. Doprava obchodní podmínky.

7.2 Doprava není součástí tohoto e-shopu. Cena dopravy je součástí ceníku. Dopravu nezajišťuje provozovatel portálu Boží obchod  s.r.o. ve spolupráci s firmou PPL a.s, DHL a.s...

 

8. Heureka.cz

8.1 E-shop není možné využívat na srovnávačích heureka.cz a zboží.cz . K rozšíření prodeje máme jiné pomůcky ke zvýšení prodeje.

 

9. Přednastavené obchodní podmínky v e-shopu

9.1 Obchodní podmínky pro zákazníky mají všechny e-shopy přednastaveny, dle standartů a zákonů platné v České republice viz. Obchodní podmínky ve vašem e-shopu pro zákazníky. Těmito obchodní podmínky jste vy a zákazník se řídit. Použití souborů cookie

 

10. Cena a platební podmínky

10.1 Cena služeb je uvedena v platném ceníku služeb pro firmy. Objednávku služeb lze provézt elektronicky nebo ji může vystavit obchodní zástupce provozovatele portálu obchodprokazedeho.cz Boží obchod s.r.o.

10.2 Platba se provádí převodem na číslo účtu 274998306/0300 vedený u Raiffeisen Bank.

10.3 Po potvrzení objednávky je vystavena faktura, která je zaslána poštou na sídlo firmy objednatele, popřípadě na korespondenční adresu, se splatností 14 dní.

10.4 Platba musí být zaslána pod správným variabilním symbolem, který je uveden na faktuře.

10.5 Objednávka je závazná a storno objednávky se postihuje pokutou ve výši 10 % z fakturované částky. Pokuta je splatná 14 dní po stornování objednávky.

10.5 Kredity v systému - kredity jsou virtuální měna na webové stránce www.obchodprokazdeho.cz pro zakoupení pomůcek. Při práci na e-shopu, můžete použít kredity na stahování nových šablon, placení služeb nebo volitelných předmětů, aniž byste opustili program. Všechny zdroje, které zakoupite pomocí tlačítka koupit jsou okamžitě dostupné pro použití.

10.6 Získání kreditů - Kredit zakoupíte pomocí objednávky a zaplacení faktury formou daňového dokladu. Zakoupením kreditů, je úměrné 1 Kredit - Kč. Kredit v některých případech můžou být zakoupeny věrnostním programem. Partneři můžou platit i získávat body, které můžou si nechat proplatit v korunách českých na bankovní účet.

10.7 Platba velkoskladu - prodejce je povinný hradit odběr zboží formou dobírky, která bylo objednaná z velkoskladu, při převzetí zboží zkontrolujte částku a balík.

10.8 Platba autorizovanému partnerovi -  jste povinní hradit odběr služeb, vzorů, zboží ihned po objednáni. Garantujeme kvalitní služby a zboží, které sami využíváme

 

11. Velkoobchod

11.1 Nastavený odběr je Minimální objednávka z velkoskladu od 2400 Kč vč. DPH. Každá potvrzena objednávka, vám příjde e-mailem.

11.2 Doručení zboží od výrobce je vždy dobírkou. Na fakturu není možné odebírat zboží z velkoobchodu.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Provozovatel velkoskladu Boží obchod s.r.o. , neposkytuje záruku bezchybného provozu, která může neočekávaně vzniknout. Aplikace je zálohovanná a pod dozorem odborných techniků.

12.2 Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy České republiky.

12.3 Jakékoliv obchody, zprostředkované nebo zúčtované přes portál obchodprokazedeho.cz, vznikají na smluvních základech mezi obchodními partnery. Vzhledem k tomu, že provozovatel portálu  obchod pro každého s.r.o. vstupuje do těchto jednání jen jako zprostředkovatel, nezodpovídá za správnost, úplnost a bezchybnost uskutečněných prodejů a výměn. Subjekty práv a závazků z uzavřených obchodních smluv mezi sebou zůstávají v plném rozsahu.

12.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.10.2015. Provozovatel portálu  Boží obchod s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Provozovatel při změně obchodních podmínek zveřejní nové obchodní podmínky na portále obchodprokazedeho.cz vhodným způsobem.